اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                         به پورتال اطلاع رسانی مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت خوش آمدید

سه شنبه 1397/12/28 ساعت 21:26

عنوان

 

 

  به نام خداوند بخشنده مهربان

خدا را شاکرم که با اعتماد اعضای محترم دوره پنجم شورای اسلامی شهر رشت توفیق خدمت به مردم فرهیخته شهر خلاق رشت نصیبم گشته است.

ازآن جایی که شهروندان از بدو تولد تا پایان عمر باید از خدمات شهری بهینه برخوردارباشند، بر ماست تا برای رسیدن به سرمنزل مقصود  این کشتی در راستای توسعه شهری از هیچ تلاش و کوششی فرو گذار نکنیم.

امیدوارم در مدتی که در خدمت مردم شهر باران های نقره ای هستم بتوانم با استفاده از تجربیات و تخصص اعضای شورای پنجم شهر رشت وهمچنین همیاری و مشارکت شهروندان و همکارانم در شهرداری رشت، امانتداری شایسته برای مدیریت شهری رشت باشم.

                                                                                       

                    علی بهارمست

                سرپرست شهرداری رشت