اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                         به پورتال اطلاع رسانی مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت خوش آمدید               سالِ 1401 سالِ تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

یکشنبه 1401/4/12 ساعت 07:47

شرح وظایف مدیریت نوسازی و تحول اداری

 

مدیریت نوسازی و تحول اداری

 اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

هدایت و نظارت بر تهیه و تصویب ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته و طی مراحل قانونی آن.

نظارت بر طراحی و بازنگری ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته.

نظارت بر تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکت های تابعه شهرداری بر حسب نیاز.

نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد یا انحلال سازمان های وابسته و موسسات و شرکت های تابعه بر حسب نیاز شهرداری و طی مراحل قانونی آن.

 برقراری ارتباط با مراجع استانی جهت اجرا و پیاده سازی دستورالعمل های مربوط به برنامه های تحول اداری.

نظارت بر اجرای برنامه های تحول اداری و ایجاد اصلاحات و تغییرات در آن.

 تعیین اهداف و برنامه های اجرایی مرتبط با ایجاد، بهسازی و مهندسی مجدد سیستم ها و روش های انجام کار و تهیه دستورالعمل های لازم.

برنامه ریزی جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای کاری و ارایه پیشنهاد در جهت بهبود آنها.

 نظارت بر بهبود فرآیند سیستم اطلاع رسانی منسجم و پویا.

نظارت بر امور نظام پیشنهادها و دبیرخانه نظام پیشنهادها.

 تلاش در جهت بالا بردن رضایتمندی مردم و کاهش بروکراسی اداری.

 نظارت بر حسن اجرای ارزیابی عملکرد شهرداری و مراکز تابعه و تدوین گزاراشات مربوطه.

 نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با مطالعات و پژوهش.

نظارت بر حسن انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی شهری و شهرداری.

نظارت بر تولید و توسعه‌ی محصولات و فرایندهای مرتبط با خلاقیت و فناوریهای نو و بومی قابل استفاده در شهرداری.

نظارت بر فرایند ایجاد و تقویت بانک اطلاعات افراد خلاق و ایده های خلاق و سرمایه گذاران داوطلب به حمایت از ایده های خلاق.

نظارت بر ایجاد یک هویت و تصویر برای شهروندان و جذب صنعتگران، گردشگران و سرمایه گذاران داخلی  در قالب "برنامه جامع راهبردی برندسازی شهر رشت"

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف