اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                           مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

چهار شنبه 1397/12/1 ساعت 05:39

تماس با اداره

شماره تماس

01333666208

شماره فکس

01333666208

آدرس

رشت، میدان گیل ، ساختمان مرکزی شهرداری رشت، طبقه سوم، مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

ایمیل

rpc@rasht.ir