اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

تماس با اداره

شماره تماس:01333229249
شماره فکس: 01333229249
آدرس: رشت، خیابان سعدی ، کوچه شهید فرقان بین، ساختمان شهرداری مرکز، مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت
ایمیل:rpc@rasht.ir