اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                         به پورتال اطلاع رسانی مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت خوش آمدید               سالِ 1401 سالِ تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

یکشنبه 1401/4/12 ساعت 07:47

برنامه‌های پیش روی مدیریت

برنامه‌های پیش روی مدیریت نوسازی و تحول اداری

 • تولید محتوی جهت برگزاری نشست بین اللملی شهرهای عضو شبکه خلاق یونسکو
 • برنامه ریزی جهت انتشار نشریه ویژه اداره مطالعات و پژوهش
 • تهیه موشن گرافیک های مرتبط با مسائل شهری
 • تجهیز و مدیریت کتابخانه ی تازه تاسیس شهرداری رشت
 • برنامه ریزی جهت بازنگری و بهبود مستمر ساختار تفصیلی ابلاغی جهت بهبود مستمر آن بر اساس علوم روز، نیازهای شهرداری رشت و الزامات نظارتی (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، شورای اسلامی شهر و قوانین حاکمیتی)
 • ارزیابی مستمر شرح وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مطابق با استانداردها
 • تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعاتی تشکیلاتی پرسنل (بر اساس اطلاعات آموزش، سوابق و تحصیلات و احکام پرسنل، وضعیت شاغلین رسمی، قراردادی، سن، تجربه و سابقه کار مرتبط و ... ) جهت اهداف : پایش، تحلیل و برنامه ریزی نیروی انسانی در حوزه های تخصصی)
 • تعریف پروژه استانداردسازی مشاغل : گام های اساسی : تحلیل نیازهای آموزشی-توسعه مسیر شغلی-طراحی و بازمهندسی مشاغل برنامه‌ریزی جانشینی) 
 • استقرار استانداردسازی مشاغل ، توسعه نیروی انسانی  و توسعه سازمان
 • تعریف پروژه برنامه ریزی کارراهه شغلی : تشکیل تیمی از مدیران مرتبط جهت پیاده سازی این پروژه (با توجه به اینکه مستندات این پروژه مانند: کارت سوابق پرسنلی، برنامه ریزی آموزشی، مسیر ارتقاء، جانشین پروری مشاغل کلیدی و ... پس از شروع پروژه استانداردسازی مشاغل قابل انجام است.)
 • پیگیری تشکیل دبیرخانه شبکه شهرهای خلاق ایران در رشت با همکاری دفتر منطقه ای یونسکو در ایران.
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی 5 ساله شهرداری.
 • تشکیل کمیته های تخصصی پژوهش و اجرای کامل دستورالعمل اجرایی مطالعات و پژوهش در شهرداری رشت.
 • پیگیری انجام پروژه های مطالعاتی و پژوهشی در دست اجرا.
 • انجام امورات مربوط به دبیرخانه کمیته پژوهش و توسعه کلانشهرها.
 • پیگیری انعقاد تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری استان گیلان.
 • تشکیل بانک الکترونیکی ایده و حمایت از ایده های شهروندی.
 • چاپ مقالات علمی در راستای توسعه علم ودانش مرتبط با نیازهای شهرداری.
 • چاپ کتاب های در دست اقدام و کتاب های مورد نیاز شهرداری.
 • بررسی منافع حاصل از حمایت شهرداری رشت از همایشها و گردهمایی ها.
 • محتوا سازی و اعلام نظر در خصوص برنامه ها و رویدادهای پیش بینی شده در راستای برندسازی شهر رشت.
 • برنامه ریزی جهت نحوه اقدام، مشارکت و هماهنگی با شبکه شهرهای خلاق یونسکو.
 • تشکیل کمیته راهبری شهر خلاق رشت مطابق دستورالعمل و فرایند مصوب.
 • گردآوری و ترجمه اسناد و گزارشهای شبکه شهرهای خلاق یونسکو.
 • چاپ کتاب آمارنامه شهرداری رشت سال 1396
 • تهیه گزارش از عملکرد حوزه ها در سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه سال1397
 • تهیه اطلاعات 186 قلم آماری و تکمیل در سامانه بولتن آماری کلانشهرها
 • تهیه آمار پروانه و شناسنامه فنی بصورت فصلی برای معاونت قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری و مدیرکل دفتر امورشهری استانداری
 • تکمیل اطلاعات مربوط به کمیسیون ماده صد در سامانه مدیرکل دفتر امورشهری استانداری
 • ادامه همکاری با سازمان ها و ارگان ها جهت تکمیل اطلاعات در سامانه های آماری مختلف (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مدیرکل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری گیلان، دبیرخانه کلانشهرهاو... )
 • برنامه ریزی برای تهیه کتاب آمارنامه سال 1397 شهرداری رشت
 •  برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی براساس نیازهای واقعی مدیران و همکاران محترم، سمینار و همایش، کارگاه و کلاسهای آموزشی
 • برقراری ارتباط با ادارات آموزشی شهرداری های کشور و دریافت اطلاعات جهت ارتقاء کیفیت و به روز نمودن نحوه برگزاری دوره های آموزشی و  جلوگیری از انجام فعالیتهای غیرضروری
 • برقراری ارتباط با رابطین آموزشی سازمانها، مناطق و نواحی
 • انجام نیازسنجی  دوره های آموزشی و تدوین نیازهای آموزشی سال 1398کارکنان
 • تعریف سرفصل برای دوره های آموزشی جدید پس از  ابلاغ نظام جامع آموزش شهرداری ها
 •  برگزاری دوره های درون سازمانی متناسب با نیاز بخش های مختلف شهرداری رشت
 • اخذ اشتراک با فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی
 • تدوین بانک موضوعات موردی  جهت درج در برنامه عملیاتی آموزش شهروندی سال 1397