اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                         به پورتال اطلاع رسانی مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت خوش آمدید               سالِ 1398سالِ رونق تولید

دوشنبه 1398/2/2 ساعت 17:54

اخبار

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: بازدید مدیر نوسازی و تحول اداری و رئیس اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت به همراه مهندس واهانیان ازنمایشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران