اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                         به پورتال اطلاع رسانی مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت خوش آمدید               سالِ 1398سالِ رونق تولید

پنج شنبه 1398/4/6 ساعت 15:45

اخبار

نشست هم اندیشی نگاهی به خاطرات شفاهی و تجارب شهرداریرشت در زلزله خرداد 69

        روز دوشنبه 98/4/3  در دفتر معاونت خدمات شهر با حضور علی مقصودی معاونت خدمات شهر، سید سجاد رضایی نسب  مدیر مطالعات فنی و عمرانی ترافیک شهری، متین عاشور

برگزاری نشست بحث و بررسی تجربیات مطالعاتی شرکت مهندسان مشاور آرمانشهر در خصوص منظر شهری تهران

        نشست بحث و بررسی تجربیات مطالعاتی منظر شهری تهران از سوی شرکت مهندسان مشاورآرمانشهر روز دوشنبه 98/3/27 در دفتر معاونت معماری و شهرسازی با حضور محمد پورناصر

گزارش تصویری برگزاری جلسه بررسی آب های سطحی شهر رشت و موضوع سیلاب

  گزارش تصویری برگزاری جلسه بررسی آب های سطحی شهر رشت و موضوع سیلاب            

آرشیو اخبار

گالری