اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

                                         به پورتال اطلاع رسانی مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت خوش آمدید               سالِ 1399سالِ جهش تولید

جمعه 1400/5/8 ساعت 20:45

آدرس:رشت،میدان گیل،ساختمان مرکزی شهرداری، طبقه سوم، مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت
تلفن تماس: 01333666208
دورنگار: 01333666208

rpcrasht40@gmail.com: پست الکترونیک

اخبار

گالری